Advokathjælp til byggetilladelse

Byggetilladelse med advokathjælp

Går du med tanker om at investere i fast ejendom? Måske har du forelsket dig i et stykke land, hvor du både har skov og strand? Du drømmer om at bygge en bolig på grunden. Din intention er, at du vil flytte ind i den nye bolig permanent, når du går på pension. Alt tegner fint.

Er det tilladt at bygge?

Inden du kaster dine penge i en rimeligt stor investering, så bør du dog først undersøge, om det er tilladt at bygge på det areal, du har tænkt dig at købe. Det er nemlig sådan, at hele Danmarks areal er inddelt i zoner: Byzoner, landzoner og sommerhusområder. Og ikke alle former for byggerier er tilladt overalt. Det er fx ikke tilladt at placere industribyggerier i landzoner. Og ja, sommerhusområder er, som ordet siger: arealer, hvor sommerhuse må bygges. Et sommerhus er dog ikke en permanent bolig. Det er faktisk ikke tilladt at bo i et sommerhus i perioden fra november til begyndelsen af marts hvert år. Jo, du må gerne bo i dit sommerhus i fx julen, dvs. i nogle dage. Så inden du investerer, så undersøg, om du har lov til at realisere drømmen om en god, permanent bolig i naturskønne omgivelser.

Søge en byggetilladelse

Måske vil du i første omgang blive skuffet over at opdage, at du ikke kan bygge en permanent bolig på arealet, du har udset dig. Det skal du nu ikke blive, fordi der findes løsninger. Og de løsninger kan en dygtig advokat selvfølgelig hjælpe dig med at finde. Der kan nemlig være særlige forhold, som bevirker, at du kan få den byggetilladelse med hjælp fra en advokat, du har brug for. Det kan være, at der kan dispenseres fra kommunens lokalplan, så du får lov til at bygge en bolig til permanent brug.

Din advokat vil kunne rådgive dig. Han eller hun vil helt sikkert hurtigt kunne give dig en pejling om, hvad der er muligt, eller ikke muligt. Det er nemlig ikke kun lokalplanen, der udstikker, hvad der er tilladt. Fx så har naturstyrelsen også meget at skulle sige. Der kan være særlige forhold, fx ved kysten, som bevirker, at du ikke må bygge. Omvendt kan der være mulighed for, at Naturstyrelsen siger, at du gerne må bygge, men du skal bruge bestemte materialer. (Fx trævinduer, og ikke vinduer, der er lavet af PVC eller aluminium.)

En alsidig advokat er bedst

Din advokat – for eksempel https://bjsj.dk/ – vil ikke kun kunne hjælpe dig igennem labyrinten af lokalplaner, servitutter for området og ansøgningerne om dispensationer. Han vil helt bestemt, også kunne sikre, at de byggetilladelser, som du eventuelt har brug for at få, inden du starter byggeriet, er i overensstemmelse med, hvad loven siger. Og det er rigtigt fornuftigt at have en advokat med ind over hele processen, når du og den arkitekt, du har ansat til at tegne og overse bygningen af huset, starter projektet. En arkitekt ved meget og har kendskab til lokalplanerne og byggereglementet. Men det kan tænkes, at arkitekten ikke ved, at Naturstyrelsen har nedlagt særlige klausuler for området. Dér vil advokaten kunne sige til i tide, inden I spilder tid, energi og penge på forkerte ansøgninger til kommunen.